O salonu

Na razstavi, ki je v skladu s pravili Mednarodne zveze za fotografsko umetnost (FIAP) in Fotografske zveze Slovenije (FZS), lahko sodelujejo fotografi vsega sveta. Natečaj ima tri teme:
Tema A : Dež (barvna ali monokromna)
Tema B: Splošna barvna
Tema C: Splošna črno-bela

Vsak udeleženec lahko sodeluje s po štirimi fotografijami na vsako temo. Fotografije sprejete na prejšnjih razstavah MINIATURE ne bodo žirirane.

Fotografije v JPG formatu v RGB barvnem prostoru in ob resoluciji 300 dpi imajo lahko samo tri različne formate 10×10 cm (10 cm = 1181 pik) ter pokončne ali ležeče 12×8 cm ali 12×9 cm. (8 cm = 945 pik, 9 cm = 1063 pik, 12 cm = 1417 pik). Velikost datotek fotografij ne sme presegati 3 MB. Za razstavo sprejete fotografije bomo natisnili in razstavili v okvirjih 25×25 cm, kar je že več kot 20-letna tradicija.

Poimenovanje datotek je poljubno. V prijavnici je naslov slike omejen na 20 znakov.

Oddaja fotografij poteka po spletni aplikaciji https://miniature.fotodrustvo-kranj.si. Po uspešni predaji udeleženec prejme e-mail o sprejemu poslanih fotografij.

Pristojbina za udeležbo na razstavi znaša 15 EUR s tem si udeleženec zagotovi prejem PDF kataloga. Z dodatnimi 5 EUR si udeleženec zagotovi prejem papirnega kataloga. Pristojbino nakažite na račun društva:
IBAN: SI56 0700 0000 0130 652, SWIFT: GORE SI 2X ali na PayPal račun društva: fee@fotodrustvo-kranj.si

Fotografije, za katere ne bo plačana kotizacija, ne bodo žirirane.

V katalogu, ki je pri FIAP prejel oznako 4*, bo objavljena vsaj ena razstavljena fotografija vsakega avtorja.

Organizator lahko poslana dela uporabi za nekomercialno promocijo oziroma predstavitev razstave v medijih in v katalogu. Če se avtor s tem ne strinja, naj to napiše ob prijavi.

Za najboljša dela bo ob odprtju razstave za vsako temo podeljenih do 25 nagrad (zlata, srebrna, bronasta medalje FIAP, FZS in FD Janez Puhar ter 6 častnih trakov FIAP, do 5 diplom FZS in do 5 diplom Janez Puhar). Vsak udeleženec lahko na eno temo dobi samo eno nagrado. Najboljši avtor na razstavi bo prejel posebno modro FIAP značko in zlato medaljo FD Janez Puhar. Najboljši slovenski avtor prejme bronasto medaljo Janez Puhar. Če je najboljši avtor Slovenec, se prej omenjene Bronaste medalje Janez Puhar ne podeli. Odločitev žirije je dokončna in nepreklicna.

Izidi žiriranja bodo objavljeni na spletni strani fotografskega društva Janez Puhar Kranj https://miniature.fotodrustvo-kranj.si. Vsak udeleženec prejme obvestilo o žiriranju po elektronski pošti.

Na razstavo poslane fotografije morajo biti v celoti avtorsko delo sodelujočega, za kar ta tudi prevzema vso odgovornost. Slike ne smejo biti plod izdelave umetne inteligence. . Da avtor v zvezi s pravili v celoti sledi zahtevam FIAP, ob prijavi k sodelovanju na spletni prijavnici potrdi z klikom na kvadratek ob katerem se nahaja tekst:
Izjavljam, da sem seznanjen in se strinjam z vsebino dokumenta FIAP 018/2017 »Conditions and regulations for FIAP Patronage« in dokumenta FIAP 033/2021 »Sanctions for breaching FIAP regulations and the red list«. Zlasti poglavja II v dokumentu FIAP 018/2017, kjer se točki II.2 in II.3 nanašata na kršitve in vpis na seznam kršiteljev (Red list).

Sodelovanje na razstavi pomeni, da se avtor strinja z vsemi pravili, ki jih postavlja organizator.