Rezultati

Za najboljša dela bodo ob odprtju razstave za vsako temo podeljene zlata, srebrna, bronasta medalje FIAP, FZS in FD Janez Puhar ter 6 častnih trakov FIAP. Vsak udeleženec lahko na eno temo dobi samo eno nagrado. Najboljši avtor na razstavi bo prejel posebno modro FIAP značko in zlato medaljo FD Janez Puhar. Najboljši slovenski avtor prejme bronasto medaljo Janez Puhar. V kolikor je najboljši avtor Slovenec se prej omenjene Bronaste medalje Janez Puhar ne podeli. Odločitev žirije je dokončna in nepreklicna.


2022

Rezultati žiriranja miniature 2022 v obliki PDF


2020

Rezultati žiriranja miniature 2020 v obliki PDF

.


2018

Rezultati žiriranja miniature 2018 v obliki PDF

.